Anne Marie Pile

Grimstad

Jeg er mer enn normalt opptatt av relasjoner og særlig de nære relasjonene. Det å være menneske handler om relasjoner og når vi har det godt, handler det ofte om en god nær relasjon. For de fleste av oss så svinger det litt og sånn er livet.

Det er utfordringene jeg vil skrive om, utfordringene knyttet til familie og samliv:-)

  • Work
    • Barnevernet
  • Education
    • Barnevernspedagog, spesisalist i sexologisk rådgivning og journalist.