Anne Mieke Vermeulen

Writer and Teacher in Den Haag, Nederland

Read my book

Op 10 oktober werd mijn debuutroman gelanceerd.

Ketters en Paapsen is het eerste deel van een vierdelige cyclus over het leven van een Brabantse dagloner.

Willem I regeert over het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In het Zuiden groeit verzet tegen het bewind van de koning. De bisschoppen roepen alle parochies op de koning te bestoken met petities. Ook Machiel Dierks, een jonge dagloner, zet zijn handtekening.

Albert van Raalte is de zoon van de dominee in het dorp. Hij en Machiel ontmoeten elkaar en er ontstaat een merkwaardige band.

Dan breekt in het Zuiden de opstand uit. België scheidt zich af. De koning mobiliseert het leger. In het dorp worden soldaten ingekwartierd. Protestanten vrezen een paaps oproer en katholieken voelen zich gemarginaliseerd. De Tiendaagse veldtocht breekt uit. De relatie tussen de twee jongens komt door de gebeurtenissen onder druk te staan.

Als in het dorp een soldaat overlijdt, wordt Machiel verdacht. Hoe kan hij zijn onschuld bewijzen en de soldaat wreken?

  • Work
    • schrijf een historische roman
  • Education
    • Doctoraal Archeologie
    • PABO