Make a name for yourself, like Amy.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

Amy Coehorst

Creatief, communicatief, leergierig, doelgericht en initiatiefrijk. Ik denk commercieel, ben analytisch ingesteld, werk planmatig en heb een helikopterview. Continu optimaliseren is mijn tweede natuur.