Amy Janina Bisewski

iIm not perfect, but special. My place is Zürich. From June 2011 i will live for 11 months in Tunisia. - Dla świata jesteś kimś, ale dla kogoś ty jesteś światem.