Anna Kuśmierz

Lublin, Poland

angielski - polski - niemiecki:

tłumaczenia ustne i pisemne, nauka języka dla wszystkich grup wiekowych, na każdym poziomie, indywidualnie lub w grupie.

translation and interpretation from and into:

English - Polish - German

  • Education
    • applied linguistics
    • lingwistyka stosowana
    • UMCS