Anna Kuśmierz

Lublin, Poland

angielski - polski - niemiecki:

tłumaczenia ustne i pisemne, nauka języka dla wszystkich grup wiekowych, na każdym poziomie, indywidualnie lub w grupie.

translation and interpretation from and into:

English - Polish - German

 • #translator
 • #interpreter
 • #translation
 • #translationservices
 • #translationstudies
 • Education
  • applied linguistics
  • lingwistyka stosowana
  • UMCS