Anand Agarwal

New Delhi, India

Jo ansu ki tarah behta gya wo raqt hu mai…. jise qadam qadam par ajmaya gya wo waqt hu mai….. shayad isi tarah “honey” likhi meri taqdeer khuda ne …. jise chahne wala to mila par chaha na gya aise shaqs hu mai…

  • Education
    • North Point Children's School
    • Siliguri Institute of Technology
    • Siliguri Institute of Technology, Siliguri, India