Ανανεωτική Κίνηση Γιατρών Ηρακλε

Ηράκλειο, Κρήτης

Ανανεωτική Κίνηση Γιατρών Ηρακλε

Ηράκλειο, Κρήτης

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ

ΘΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΓΙΑ

ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ