Anastasija Dea B.

Политиколог со уметничка душа.

Барајќи поврзаност помеѓу политиката и уметноста ја „открив“ науката за говор на тело и го насочив мојот интерес кон невербалната комуникација која бара темелна обсервација. Па зарем има посовршено уметничко дело од човекот и неговата физиономија?

  • Work
    • Body language
  • Education
    • Faculty of Political Science
    • Foreign policy