An Cung Ngưu Hoàn Hoàng

Doctor, Social Media Manager, and Teacher in Hà Nội, Vietnam

View my portfolio

An Cung ngưu hoàng điều trị Cấp cứu đột quỵ nhồi máu não, chảy máu não thể bế chứng