Anders Myrdal

Stockholm

Sedan hösten 2007 driver jag Myrdal Media AB. Företaget producerar redaktionella texter, kundcase, copytexter, pressmeddelanden, nyhetsbrev, kundtidningar och texter för webben. Min profil är bred, men tonvikten ligger i dag, förutom på rent journalistiska texter för en rad tidningar, på texter utifrån produkt- och teknikorienterade företag/organisationer, där merparten av texterna handlar om att lyfta fram kundnytta. Under några år jobbade jag som journalist/redaktör på en reklambyrå. Där fick jag stor erfarenhet av redaktionell kommunikation. Inte minst som ansvarig redaktör för några rikstäckande kundtidningar. Innan dess var jag webbredaktör och copy för Pay Per View Film, Musik och Sport på com hem. Några andra av mina tidigare arbetsplatser är Barometern/Oskarshamns-Tidningen och Sveriges Television.

Några av mina uppdragsgivare är i dag Sveriges Byggindustriers tidning Byggindustrin, Gyproc, Flinks Järn, Maskinentreprenören, Svensk Byggtjänst, Tobii Technology och Almi Företagspartner.

  • Work
    • Journalist
  • Education
    • Poppius