Anders Søndergaard

Aarhus, Denmark

Som digital konceptudvikler har jeg udviklet færdigheder indenfor strategiske, operationelle ogforretningsorienterede aspekter af digital konceptudvikling. Jeg har erfaring med forskellige fagområder der kombinerer service design og commerce, kommunikation og marketing, koncept- og forretningsudvikling, brugerforståelse, teknologi og projektledelse. Min store passion er konceptualisering. At skabe sammenhæng og samspil mellem værdier, historie, kommunikation og koncept er for mig det vigstigste når snakket konceptudvikling.

I øjeblikket er jeg praktikant hos Center for digital pædagogik.Her jeg arbejder med udviklingen af KodeKlub DK, som har til formål at klæde unge i folkeskolen på til en digital fremtid.

Jeg underviser bla. 4 - 6 kl. i kodning, programmering og digital dannelse. Når jeg ikke underviser, arbejder jeg med udviklingen af KodeKlub konceptet og at tilpasse undervisningsforløbet til flere aldersgrupper bla. udsatte unge.

En god arbejdsplads for mig har fokus på arbejdsglæde og innovation. For mig er det vigtigt at have fokus på at de skal være sjovt at gå på arbejde.

  • Work
    • Currently Freelance
  • Education
    • Digital Concept Developer
    • Aarhus School of Business