Dan Andersson

Dan Andersson

Här ser du en bild på Dan Andersson. En person som har hunnit med en del på sin resa. Kanske akademisk, men har i alla fall ett antal akademiska utbildningar, däribland Civilekonom, Master of Business Administration Executive (MBA) samt därutöver Filosofie magisterexamen i konst- o bildvetenskap samt en Fil.kand i historia mm. De två senare examina har införskaffats på 2000-talet.

Sedan mitten av 90-talet gymnasie-lärare i allt från ekonomi till webb- design, men numera legitimerad lärare i juridik, företagsekonomi, historia, konst- och kultur samt organisation och ledarskap.

Ursprungligen göteborgare och senaste anställningen i Göteborg var som ekonomilärare på Hvitfeldtska gymnasiet. Men sedan början av 2000-talet gymnasielärare på Uddevalla Gymnasieskola (UGS). Först inom IT samt kommunikation inom det grafiska området och media. De senaste åren verkat som lärare i företagsekonomi och juridik. Med betoning på juridik numera. Något som undertecknad trivs mycket bra med. Se länk (lösenord till betrodda).

Arbetslivet före gymnasielärartiden innehöll bl.a. kreditundersökare, arbetslivsfarenhet från Tyskland , diverse bankjobb och efter civil-ekonomexamen; klinikintendent vid Sahlgrenska sjukhuset samt eget initierat utbildningsprojekt, benämnt UtbildningsCentrum, inom samma sjukhus. Därefter budgetsekreterare inom en stadsdelsförvaltning i Göteborg. En förvaltning som inte hade haft en fungerade budget och när den var färdigställd på sisådär en halv miljard, lämnade jag ekonomiområdet för att utbildad Sveriges ungdom. En grannlaga uppgift som jag har trivts med (även om jag saknat vissa utmaningar. Därav anledningen till att jag fortsatt utbilda mig.)

Kom ihåg:

Kunskap är en av de få tillgångar som inte blir mindre om man delar med mig.