Andrea Yáñez

Durant els tres darrers anys, he tingut la oportinutat d'arribar a una conclusió estudiant el Grau de Mestre d'Educació Infantil: L'etapa 0-3 i 3-6 correspon a la base de la personalitat de les persones, i per tant, la família, com a primer factor de socialització, i l'escola, com a segon, influeixen en gran quantitat en aquesta base. Així doncs, segons la implicació que els dos factors tinguin amb els infants, aquests crearan la seva base d'una forma o una altra, afectant de manera conseqüent la seva personalitat/manera de ser en un futur.

Amb això vull dir, que ja finalitzant la carrera, considero totalment innegable que aquesta no sigue la meva professió; cada any de grau, la meva vocació per treballar amb infants de 0-6 ha anat augmentat desconsiderablement. D'aquesta manera, desitjo finalitzar la carrera (tot especialitzant-me a les TIC's) per tal de posar en pràctica el meu propi rol de mestra tot educant als petits, ensenyant-los-hi com viure a la societat, i sobretot, transmetre'ls-hi valors positius amb l'objectiu de respectar, estimar i conviure amb els altres.