Andrea Pronk-De Palm

Editor, Writer, and Social Media Manager in Ter Heijde, Nederland

Visit my company website

schrijft, redigeert, corrigeert, vertelt, vertaalt, beheert en verspreidt jouw verhaal - met gevoel voor duidelijke taal.

Zelfstandige, ondernemende schrijvend redacteur met een liefde voor zowel boeken als online media, taal en tekst in de genen, inzicht in informatie, een onderzoekende geest, een uitgesproken mening en 't hart op de juiste plek.

----------

writes, edits, corrects, tells, translates, manages and spreads your story - with feeling for clarity.

Enterprising editor with a love for both books and online media, language and text in the genes, an insight in information, an inquisitive mind, an outspoken opinion and her heart in the right place.

  • Work
    • SocialWords