Andrea Pronk-De Palm

Editor, Writer, and Social Media Manager in Ter Heijde, Nederland

Andrea Pronk-De Palm

Editor, Writer, and Social Media Manager in Ter Heijde, Nederland

Visit my website

schrijft, redigeert, corrigeert, vertaalt, vertelt, beheert en verspreidt jouw verhaal - in duidelijke taal.

Zelfstandige, ondernemende schrijvend redacteur met een liefde voor zowel boeken als online media, taal en tekst in de genen, inzicht in informatie, een onderzoekende geest, een uitgesproken mening en 't hart op de juiste plek. Gelooft dat iedereen een verhaal heeft, dat het vertellen waard is en helpt daar graag bij.

----------

writes, edits, corrects, translates, tells, manages and spreads your story - in clear language.

Enterprising editor with a love for both books and online media, language and text in the genes, an insight in information, an inquisitive mind, an outspoken opinion and her heart in the right place. Believes everybody has a story worth telling and likes to help doing just that.

  • Work
    • SocialWords