Andreas Brøvig

Ansvarlig redaktør i TV8 Norge AS. 25 år og bor i Oppegård. Opptatt av biler, motorsport, teknologi og samfunnet generelt.