Make a name for yourself, like Andreas.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

Andreas Jarud

Ängelholms Näringsliv främjar utvecklingen av befintligt näringsliv inklusive besöksnäring och handel i Ängelholm samt verkar för tillkomsten av nya företag och för utveckling av stadskärnan.

Därutöver driver vi i tillsammans med Ängelholms kommun marknadsföringen av Ängelholm.

I bolaget möts det privata och offentliga med ett gemensamt mål - att skapa ett bättre Ängelholm!