Andreas Jarud

Ängelholms Näringsliv främjar utvecklingen av befintligt näringsliv inklusive besöksnäring och handel i Ängelholm samt verkar för tillkomsten av nya företag och för utveckling av stadskärnan.

Därutöver driver vi i tillsammans med Ängelholms kommun marknadsföringen av Ängelholm.

I bolaget möts det privata och offentliga med ett gemensamt mål - att skapa ett bättre Ängelholm!