Andreas Strömberg

Affärsutvecklare som arbetar med digital utveckling i förlagsbranschen. Glad, nyfiken och intresserad av allt. Har även ett politiskt engagemang.

  • #affärsutvecklare
  • #digitalutveckling
  • #e-handel
  • #businessdevelompentmanager
  • #publishing