Andreas Tassinari

Gustavsberg, Sweden.

 • Education
  • Informationsproduktion
  • MKV
  • Filmvetenskap
  • Litteraturvetenskap
  • Teknisk linje