Make a name for yourself, like Andreja.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

Andreja Boskovic

Serbia, Belgrade

Pozdrav :)

Rođena sam 30. decembra 1988. godine u Beogradu.

Obrazovanje:

Fakultet političkih nauka, master akademske studije-regionalne studije SAD-a (mart 2015.g.- do danas)

Posrednik (medijator)

broj:740-09-50/2015-22, od 15.04.2015.g.

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu

Radno iskustvo:

Advokatske kancelarije:

Advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Simić

od (23.06.2014.g.-do danas)

Advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Ignjatović (01.04.2014 – do 22.06.2014)

Praksa u advokatskoj kancelariji Cvjetićanin & partners (03.02.2014 – 12.02.2014)

Medijacije:

specijalizovana obuka- Napredne veštine posredovanja- medijacije 21.03.2016.g

Radionica "Medijacija i advokatura",28.01.2016. godine

Specijalizovana obuka za posrednika- medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu- mobinga

(17. i 18. decembar 2015.g)

Osnovna obuka za medijatore (15.10 - 19.10.2014.g.)

Besplatna pravna pomoć iz:

Radnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union (1.10.2013-30.06.2015)

Porodičnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union (1.10. 2010 – 1.06.2011)

Potrošačkog prava u Centru za zaštitu potrošača Srbije (27.02.2013 – 28.03.2013)

Ostalo:

Obavljanje stručne prakse u EOS MATRIX-u (01.07.2013 – 31.07.2013)

Stažiranje u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu (01.06.2012 – 31.08.2012)

Osnovni nivo korišćenja elektronske pravne baze Paragraf Lex v10; Word, Excel jun 2009.g

engleski jezik,

Jedan od osnivača Else Union (Evropskog udruženja studenata prava) od 2011.g. U upravnom odboru (potpredsednik za finansije)

Jedan od osnivača Nacionalnog udruženja medijatora Srbije od 2014.g.

Simulacija suđenja ‘’ MOOT COURT’’ iz oblasti zaštite od diskriminacije. (2014.g.)

Pisala članke u svojstvu novinara istraživača na temu “trgovina bebama u Srbiji”, za Srpski Forum (1.11.2014-31.01.2015).

Učestvovala na takmičenju "Besede u Zoranovu čast", održanog u Senti 15.02.2015.g. Beseda “Zaustavimo trgovinu bebama u Srbiji”.

23.Festivalu besedništva u Sremskoj Mitrovici, dana 29.11.2014. godine; treće mesto u kategoriji improvizacije.

Organizator tribine “Prednosti i mane Zakona o nestalim bebama”, održanog 8. septembra 2015.g na Fakultetu političkih nauka.

  • Work
    • advocates office
  • Education
    • FACULTY OF LOW UNION UNIVERSITY, BELGRADE