Andrej Mažáry

Slovakia, Bratislava

Volám sa Andrej Mažáry, som tréner a mentor pre osobnostný a pracovný rast.

Pomáham jednotlivcom aj tímom ukázať ich prednosti, na ktorých postavia svoj úspech. Cez osobnostné zrkadlá učím odhaliť nedostatky ako priestor na zlepšenie.

Po ich odstránení prichádza príležitosť využitia plného potenciálu a dosahovania stanovených cieľov.

Hlavnými nástrojmi, ktoré používam, sú Power Training a techniky NLP.

  • Work
    • External Lector & Trainer
  • Education
    • Alexander Dubcek University of Trencin