Andreu Bosch

Estudiant del IES Vicent Gandia,

Alumne del PQPI 2.

Vaig naixer el 1997 a Xativa.

I pase 6h entresemana orribles, pero despres se me pasa