Ryszard Andruszczak

mail: andruszczak@poczta.onet.pl

+48 510 058 923

UZNANY TRENER I WYKŁADOWCA.

SZKOLENIA Z ZAKRESU ZASAD I PROCEDUR :

Ochrona informacji niejawnych ,

Ochrona danych osobowych,

Dostęp do informacji publicznej,

Opracowanie dokumentacji i konsultacje, wzory dokumentów i instrukcji.