Andrzej Daczkowski

Journalist in the newspaper about buliding family house. Dziennikarz budowlany w czasopiśmie Własny Dom