Andrzej Abramowicz

zduńska wola

Absolwent, Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Wydziału Elektroniki i Transportu Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego w Radomiu. Jest magistrem inżynierem obu profesji. Posiada również kwalifikacje; zawodowego nauczyciela przedmiotów technicznych oraz Rzeczoznawcy Konsultanta NOT. Od lat związany ze Zduńską Wolą. W 1992 roku wyjeżdża do Norwegii na staż w zakresie organizacji i zarządzania małym biznesem oraz organizacji bankowości i spółdzielczości, zorganizowany przez Western Norway Research Centre w Songdal w Zachodniej Norwegii.

W roku 1993 przebywa w USA gdzie jako stypendysta Cochran Fellowship Program uczy się i poznaje problematykę związaną z zarządzaniem, ekonomią, rozwojem rynku oraz doradztwem w zarządzaniu.

W zakresie organizacji i zarządzania szkoli się również w Danii i w Niemczech.

Aktywnie uczestniczy w transformacji ustrojowej pracując w różnych przedsiębiorstwach jako menager specjalizując się w zarządzaniu spółkami kapitałowymi. Od 2003 roku zarządzał spółkami komunalnymi, głównie transportowymi. Autor szeregu publikacji w tej dziedzinie.

  • Education
    • wyższe