Andrzej Kopczycki

Doskonałe zarządzanie zasobami w firmie pozwala osiągnąć dużo więcej niż dotychczas.