Andrzej Mazurczak

  • Education
    • Technikum Rolnicze w Choszcznie
    • Politechnika Zielonogórska