Andrzej Taszczek

To właśnie Ker3mr odpowiada za wyposażenie domu w profesjonalne okna.