Andy Chua Zhong Yie

Student in Johor Bahru, Malaysia