dr Aneta Czerska

Warszawa

Dr Aneta Czerska jest pedagogiem, dydaktykiem, matematykiem, liderem nauczania prawopółkulowego. Jest też matką. Mieszka i pracuje w Warszawie i w Danii.

Dr A.L.Czerska od ponad 15 lat zajmuje się dydaktyką. Bada i rozwija metody prowadzące do prawidłowego i szybkiego rozwoju mózgu, które wydobywają niezwykłe zdolności dzieci zdrowych, a dzieciom z problemami neurologicznymi lub uszkodzeniem mózgu pomagają osiągnąć zdrowie. Opracowuje metody szybkiego uczenia się i czytania dla dzieci i dorosłych. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami.

Inspiracją w jej pracy byli m.in. Lew Wygotski, Manfred Spitzer, David Shenk, Glenn Doman, Paul E. Dennison, Makoto Shichida, Bronisław Rocławski, Maria Montesori, Romualda Bishop Spalding i Allan Snaider. Współpracuje z nauczycielami i dydaktykami z całego świata, poznając koncepcje wychowania i edukacji. Opracowane przez nią metody bazują na wynikach badań ośrodków w Anglii, Irlandii, Japonii, Australii i USA.

Jest założycielką Instytutu Rozwoju Małego Dziecka i autorką metody "Cudowne Dziecko", metody wszechstronnej stymulacji dzieci w wieku od urodzenia do 6 roku życia. Jest także autorką edukacyjnych programów komputerowych "Cudowne czytanie" i "Cudowna matematyka" oraz serii 12 książeczek dla dzieci "Poczytam ci mamo. Poczytam ci tato." do nauki czytania nawet bardzo małych dzieci.

Opracowana przez dr A.L.Czerską metoda rozwija dziecko intelektualnie, ruchowo, manualnie i emocjonalnie. Nauka czytania metodą Cudowne Dziecko nie tylko uczy rozpoznawać zapamiętane wyrazy, ale pozwala dzieciom samodzielnie odszyfrować kod liter i czytać nowe wyrazy, dlatego jest jedyną globalną metodą dostosowaną do nauki języka polskiego od urodzenia.

"Nauczyłam się traktować macierzyństwo jak wyzwanie, jak najpoważniejszy projekt życiowy. Tworząc nieograniczone możliwości rozwoju moim dzieciom, z zafascynowaniem przyglądam się ich rozwojowi. - mówi o sobie.

Chcę nauczyć wszystkich świeżo upieczonych rodziców, jak od początku rozwijać wspaniałe możliwości dziecka, jak rozpoznawać jego temperament oraz styl nauki i myślenia. Pragnę pokazać Ci, że każdy czterolatek może czytać, pisać, dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić, układać własne opowiadania, rysować, malować, mówić w języku obcym i grać na instrumencie. I może się tego wszystkiego nauczyć wyłącznie poprzez zabawę, w atmosferze miłości i akceptacji".

  • Work
    • Instytut Rozwoju Małego Dziecka
  • Education
    • Uniwersytet Warszawski
    • Uniwersytet Śląski