Ang Batis

Hello! Ang Batis ay ang Opisyal na Pahayagang Pangkampus ng Baco National High School. Ito ay isang pahayagang kinabibilangan ng mga mag-aaral na pare-parehong interes - ang Dyurnalismo.