thành phố thiên thần

chào mừng tất cả mợi người đến với thành phố Angel.

Đây là thành phố duy nhất trên thế giới chuyên chứa chấp những dân di cư có họ Ép tên Phừ ^^ ( đặc biệt là con bố Kang và mẹ Teuk :">) dân di cư mới đến đề nghị không gây war làm mất trật tự công cộng của thành phố ạ. Của cải của thành phố muốn mang đi đâu xin hãy hỏi người đang lảm nhảm nãy giờ một tiếng. Xin cảm ơn và hậu tạ*cúi*