Angelina Kovačević

Profesor in Odžaci, Serbia

View my portfolio

Ja sam nastavnica matematike u Odžacima, Srbija. Moja interesovanja su matematika i film. Takođe me interesuju biciklizam i putovanja.

Klikom na dugme iznad, možete pogledati moj portfolio.

  • Education
    • Prirodno matematički fakultet, Novi Sad