Angie Guerra Fuertes

nom: Angie Guerra Fuertes

data de naixement: 16-11-2000

Lloc de naixement: Equador

Numero de telefon: 625570291/934808151

Hotmail: angieg_1611@hotmail.com

Carrer on vius: C / nº Galicia nº 7 2ª 1ª

Sant Joan Despí (Barclona) cp48970

DNI:49780550V

Estudis reales: actualment estic fent 3r de la ESO

idiomes: Català, Castellà, Anglès

Experiència Laboral: quan era petita anava a casa de la meva tieta a cuidar als meus cosins.