Judit Anguera

Barcelona

Mestra d'Educació Primària a Blanquerna (URL) amb menció en Atenció a la Diversitat (Educació inclusiva) i Optatives TIC. Actualment estudio el Màster de Coaching y Lideratge Personal (Institut Gomà-UB). He treballat de monitora de lleure, ludotecària, mestra a acadèmia, fent classes de repàs a alumnes de Primària i ESO.

“L’educació és l’arma més poderosa que pots utilitzar per a canviar el món”. Nelson Mandela

Les meves grans aficions són anar en bicicleta i contemplar el paisatge, la naturalesa... gaudir dels petits instants i de la meva gent, sentir la música, llegir i en especial viatjar.

_* En cas de voler contactar amb mi, ho pots fer a través de Twitter.

Maestra de Educación Primaria en Blanquerna (URL) con mención en Atención a la Diversidad (Educación inclusiva) y Optativas TIC. Actualmente estudio el Máster en Coaching y Liderazgo Personal (Institut Gomà-UB). He trabajado de monitora de ocio, ludotecaria y maestra en academia, dando clases a alumnos de Primaria y ESO en grupo y particular.

"La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo". Nelson Mandela

Mis grandes aficiones son ir en bicicleta y contemplar el paisaje, la naturaleza ... disfrutar de los pequeños instantes y de mi gente, sentir la música, leer y en especial viajar.

* En caso de querer contactar conmigo, puedes hacerlo a través del twitter.

I'm teacher of Primary School, specialist in Inclusive Education and TIC Blanquerna (URL). Actually I'm studying Masters of Coaching and Personal Leadership (Universitat de Barcelona - Institut Gomà). I worked as toy librarian, monitor, teacher of academy and perfforming individual lessons.

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Nelson Mandela

Some of my hobbies are cycling and contemplate the landscape, nature... enjoy small moments with my people, listening to music, reading and especially to travel.

* If you want to contact me, you can do so via twitter.

  • Education
    • Blanquerna