Anh Em Be

Designer, Musician, and Barista in Việt Nam

Attend my event

Khi nhìn thấy một hình ảnh em bé dễ thương, cảm nhận đầu tiên của bạn là gì? Với tôi, thì tôi vô cùng thích thú, chỉ muốn chạy lại, nựng và thơm ngay vào má nó một phát thôi.