Duong Nguyen

Hanoi,Vietnam

Công ty bảo hộ lao động Thiên Bằng là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm bảo hộ lao động như

quần áo bảo hộ

,

giày bảo hộ

,

bình chữa cháy

,

bình cứu hoả

, mũ bảo hộ, dây an toàn, băng báo cáp, giẻ lau công nghiệp

xuất khẩu lao động nhật bản