An Hồng Phát

Student and Web Developer in Bình Trị Đông A, Vietnam

Visit my website

AHP Co., ltd & Những Định Hướng Mới
Trước xu thế phát triển của xã hội, mức sống của con người càng được cải thiện,… Xã hội đang trong giai đoạn chuyển biến phức tạp, một số vấn đề: ô nhiễm môi trường, rủi ro về bệnh tật…

Tên công ty: Cty TNHH TM DV An Hồng Phát

Địa chỉ: 688/2/1/2c Hương lộ 2, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 090-8118-812

Trang web: https://anhongphat.com

Cty TNHH TM DV An Hồng Phát (AHP Co., ltd) ra đời trong bối cảnh này, nhằm hướng đến những thiếu sót trong việc bảo vệ sức khỏe con người, với tiêu chí: “ một người vì mọi người, mọi người vì một người”. Mục tiêu của chúng tôi là đáp ứng những mong đợi của khách hàng, trong việc chăm sóc bảo vệ sức khoẻ mọi người trong bối cảnh xã hội như hiện nay.

Chúng tôi mang lại những giá trị đích thực cho khách hàng, bằng việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ SPERIAN đáng tin cậy nhất. Trong lĩnh vực nghành hàng bảo hộ phục vụ với mục tiêu vì hôm nay và mai sau. Sperian là một Tập Đoàn đứng đầu thế giới trong lĩnh vực bảo hộ con người phục vụ cho lao động và cuộc sống.