Pham Anh

Singapore, Singapore

Free soul

  • Work
    • VNNTU Culture and Operation
  • Education
    • B0 K24B khối THPT chuyên Vật lý ĐHKHTN ĐHQGHN
    • Khối phổ thông chuyên Lý - Đại học Khoa Học Tự nhiên - Đại học Quốc Gia HN