Pham Anh

Singapore, Singapore

Free soul

 • Work
  • VNNTU Culture and Operation
 • Education
  • B0 K24B khối THPT chuyên Vật lý ĐHKHTN ĐHQGHN
  • Khối phổ thông chuyên Lý - Đại học Khoa Học Tự nhiên - Đại học Quốc Gia HN
  • THCS nguyễn trường tộ
  • Nanyang Technological University