Anh Van Giao Tiep Biên Hòa

Anh Văn giao tiếp ở Biên Hòa
Chuyên dạy Anh Văn giao tiếp cho phỏng vấn xin việc và đi làm và du lịch hay du học nước ngoài. (Professional teaching English for interview, communication and abroad.)
Tiếng Việt cho người nước ngoài. (Vietnamese for foreigner.)
Liên hệ (contact with) Thầy Trần: 0903 77 47 45

  • Work
    • Bien Hoa English Center
  • Education
    • English