Trần Thảo

Project Manager, Web Developer, and Director in Hà Nội, Vietnam

Listen to my podcast

Trung tâm phân tích hình ảnh vệ tinh (CSIA) được thành lập năm 2007 bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Viễn thám, Khảo sát tin học. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, cung cấp hình ảnh viễn thám, phân tích dữ liệu viễn thám, phát triển phần mềm cho các lĩnh vực quan trọng như An ninh & Quốc phòng, Tài nguyên môi trường, Tìm kiếm cứu nạn, Quản lý cơ sở hạ tầng, Quản lý khí hậu, Quản lý rừng, Nông nghiệp

Địa chỉ: Số 37 Thi Sách, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hotline: 0988768846

Email : info@anhvientham.com

Gmail: anhvienthamcsia@gmail.com

Website: https://anhvientham.com