Anja Putters

Goes Zeeland

Als zorgethica coach en ondersteun ik mensen in zorgpraktijken en zorgprocessen.

Ik concentreer me op het analyseren van de zorgvraag, met als doelstelling kwaliteit van zorg zoals de ontvanger het ervaart en beoordeeld.

Morele waarde als betrokkenheid, afhankelijkheid, zorgzaamheid en verantwoordelijkheid vormen de essentie voor kwaliteit van zorg op maat. Het dieper door dringen tot de onderliggende waardes bij de zorgvraag in relatie tot het levensverhaal is belangrijk en kenmerkend bij mijn werkwijze.

In mijn analyses probeer ik door te dringen tot de dieper liggende zorgvraag: waar gaat het de zorgontvanger nu echt om, waar liggen de werkelijke waarden en motieven?

Zorgethiek is van betekenis bij het formuleren van een moreel antwoord op een bestaan dat gekenmerkt wordt door kwetsbaarheid en afhankelijkheid. In dialoog wordt in gezamenlijkheid gezocht naar inspiratie, bezieling en zingeving.

De regels, procedures en protocollen worden individueel en/of in teamverband op redelijkheid en passendheid voor de specifieke zorgsituatie moreel getoetst. In de praktijk blijkt dat erkenning voor de persoonlijke factor in de zorg productief en essentieel is voor kwaliteit van zorg.

Vanuit de zorg ethische visie en persoonlijke betrokkenheid kan ik van betekenis zijn voor de zorgontvanger, zijn naaste omgeving en voor de zorgverleners die daarbij betrokken zijn.

Spirit4care staat voor mensgerichte zorg in zorgpraktijken.

During your time of suffering. When you could see only one set of footprints it was then that I carried you.

 • #goesindialoog
 • #pressentie
 • Education
  • Master Zorg Ethiek en Beleid
  • Geestelijk Verzorger
  • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
  • Presentiebeoefenaar