Ankur Kaushik

Gurgaon, Haryana

Ankur Kaushik

Gurgaon, Haryana

just chill chill just chill

  • Work
    • PGPM Student at Great Lakes Institute of Management
  • Education
    • IIES
    • Great Lakes Institute of Management, Gurgaon, Delhi NCR