Anna Szajer

Myślę częśto w sposób "M-R-B" MIEĆ-ROBIĆ-BYĆ:

M - jeśli będę mieć trochę więcej czasu/pieniędzy/uwagi innych,

R - wówczas zrobię to i to (odpoczne, nauczę się etc.),

B - i wtedy stanę się/okaże się dobrym/wybitnym/odważnym .... KIMŚ!

I think often in a "MRB" HAVE-DO-BE:

M - if I have a little more time / money / attention of others,

R - then I'll do this and that (a rest, learn, etc..)

B - and then I will be / will be good / outstanding / bold .... someone!

Tymczasem należy działać w schemacie odwrotnym B-R-M:

"Jeśli skoncentruję sie na Sobie, i odkryję kim jestem, jeśli poczuję co jest moim powołaniem, wprowadzę w życie działanie, które pozowlą mi zbobyć niezbędną wiedzę, motywację i środki." dr T. Skalski.

It should be run in the diagram opposite BRM:

If you concentrate on yourself, and discover who you are, if you feel what your calling is, you will bring into force the action, which let you get the necessary knowledge, motivation and resources - to achieve the goal!

I am trying the best I can!!!!!!!!!!!