Anna Bernat

Anna Bernat

Enguany he finalitzat el grau d'Educació Primària a la Universitat Ramon Llull. Em considero una persona molt sociable, solidària i respectuosa amb els demés. Alhora de treballar sóc dinàmica i espontània intentant aportar el millor de mi mateixa. M'inclino per la visió constructivista de l'ensenyament on l'alumne és el centre de l'aprenentatge i el creador del seu coneixement.

M'interessen les noves tecnologies aplicades a l'educació, treballar de manera interdisciplinar, crear noves propostes enfocades a un currículum en espiral, per tal de poder fomentar que l'alumne sigui un futur ciutadà democràtic i crític amb l'entorn.

This year I finish Primary Education degree at the Universitat Ramon Llull. I consider myself a very sociable, caring and respectful person with others. While I working I'm dynamic and spontaneous trying to bring the best of myself. I bow to the constructivist view of learning where the student is the center of learning and creator of knowledge.I am interested in new technologies applied to education, work interdisciplinary proposals aimed at creating new spiral curriculum, in order to encourage future students to be democratic citizens and critical with environment.