Anna Kaya

Sigtuna

Jag heter Anna Kaya och arbetar som webbredaktör & projektledare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet och lärare i svenska som andraspråk. Utöver det försöker jag bidra till att utveckla den svenska skolan på alla sätt jag kan.

Jag är en av initiativtagarna till twitter-taggen #Skollyftet och även skollyftet.se - en samlingsplats för alla oss som vill lyfta den svenska skolan. Jag har även varit med om att starta Europas första Edcamp, mer om det på Edcamp Stockholm. Tack vare mitt utvidgade lärarkollegium på twitter och i bloggar har jag varit med om att ha startat #skolchatt.

Under hösten 2013 var jag med och drog igång Digitala Skollyftet en digital fortbildning för lärare i det utvidgade kollegiet via sociala medier.

  • Work
    • Nationellt centrum för svenska som andraspråk