Anna Fredriksson

Helsingborg, Skane, Sweden

Anna Fredriksson

Helsingborg, Skane, Sweden

Hej på er!

Jag blir ofta beskriven som en person med mycket energi – som har en vass men snäll tunga. Mitt engagemang och intresse för kommunikation lyser igenom i allt jag gör.

I min ryggsäck har jag fem års studier av strategisk kommunikation vid Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Efter avslutad kandidatexamen valde jag, motsatsvis från majoriteten av mina klasskamrater, att läsa till mastersnivå för att ytterligare fördjupa mina kunskaper inom området. Nu, efter fem års studier, är jag väldigt glad över det här valet eftersom jag nu har något extra att erbjuda arbetsmarknaden. Min utbildning har gett mig såväl bredd som djup inom området, bland annat intern- och externkommunikation, projektledning, sociala medier och relationsbyggande kommunikation.

Det nyligen avslutade examensarbetet Den sminkande kommunikatören – Om etiska dilemman inom offentliga verksamheter fokuserar på att beskriva och förstå vilka etiska dilemman som kommunikatörer i offentliga verksamheter kan ställas inför och hur dessa hanteras. Arbetet blev av institutionen för strategisk kommunikation hedersomnämnd för bästa masterarbetet. För de nyfikna finns uppsatsen att läsa här.

Må så gott!

Anna
e: annafredriksson@live.se
tfn: 070-567 29 63

  • Work
    • Student Ambassador
  • Education
    • MSc strategisk kommunikation
    • Fil. Kand. strategisk kommunikation