Anna Górnicka

Warsaw, Poland

Całe moje ponad 11-letnie doświadczenie zawodowe związane jest z szeroko pojętą komunikacją - marketingową i produktową, dziennikarską, redaktorską czy komunikacją wewnętrzną. Pracowałam w różnych zespołach, także projektowych, oraz na samodzielnych stanowiskach. Szczególnie te drugie nauczyły mnie odwagi i samodzielności w działaniu.

W ramach realizowanych projektów uczestniczyłam we wprowadzaniu nowych produktów na rynek, tworzyłam i realizowałam strategie marketingowe i komunikacyjne, zarządzałam komunikacją zmiany, pracowałam w spółce giełdowej, budowałam relacje z interesariuszami, organizowałam eventy, spotkania, konferencje, pisałam artykuły czy przeprowadzałam wywiady. Często godziłam ze sobą kilka zajęć i aktywności zawodowych, co nauczyło mnie dobrej organizacji pracy i określania priorytetów, a także wspomogło mój rozwój osobisty.