Anna Kafarska

Poland

I'm in 2nd class of junior high school. I interested in music, dance, animals and books. I have a lot of friends and i love hang out with them. My favourite school subject is english, polish and maths.

Jestem uczennicą 2 klasy gimnazjum. Lubię słuchać muzyki, czytać książki i tańczyć. Interesuję się zwierzętami. Mam wielu przyjaciół i lubię spędzać z nimi czas. Moje ulubione szkolne przedmioty to anglieski, polski i matemayka.

  • Education
    • Student in junior high school