Anna Llópez

Vaig estudiar Magisteri de LLengua Estrangera Francés a la Universitat d'Alacant. Com vaig acabar no fa molt, la meua estància al món educatiu encara és breu. Actualment estic en la bolsa de treball fent substitucions. Estudie aquest Màster d'Educació i TICs per aprendre les eines i aplicacions necessàries per poder aplicar les Noves Tecnologies d'una manera instrumental i realista a les aules, així com assumir models pedagògics nous i diferents. M'encantaria formar part de la millora del món educatiu.

Com es veu a la foto, una de les meus aficions és viatjar, també jugar a l'escacs, llegir i el món de les tecnologies.

Anna Llópez Vieco