Άννα Μαρία Τσακίρογλου

Άννα Μαρία Τσακίρογλου

Content Management, Joomla & Wordpress Developer. Skills: HTML, CSS, Dreamweaver, Javascript, Responsive design, Browser optimization, Google SEO tools, GAnalytics & GAdsense, Social Media Marketing.